วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

เปิดกศน.ตำบลบ้านหวาย


                                       ส.ส.ยุพราช  บัวอินทร์เป็นประธานพิธีเปิด กศน.ตำบลบ้านหวายร่วมกับผู้บริหาร กศน.อำเภอหล่มสักนายวิวัฒน์  ด้วงทองและผู้นำชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น